Gió và sóng

Gió và sóng

Gió và sóng luôn ở bên các thủy thủ khéo léo.

Xem Thêm Tác Giả Edward Gibbon