Giàu và sáng

Không lấy bậy của ai là giầu; Không bị nhục với ai là sáng.

Xem Thêm Tác Giả Công Nghi