Giàu thì kiêu căng

Kẻ tiểu nhân nghèo thì bủn xỉn, giàu thì kiêu căng.

Xem Thêm Tác Giả Lễ Ký