Giàu sang

Không lấy bậy của ai, gọi là giàu, không bị nhục với ai, gọi là sang.

Xem Thêm Tác Giả Công Nghi