Giàu nghèo

Người giàu chờ những tai họa, người nghèo chờ những niềm vui.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nga