Giàu nghèo

Người nghèo đi kiện kẻ giàu cũng như lấy quả bí đập vào tảng đá.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Ethiopia