Giàu nghèo

Của hồi môn của nhà giàu giống như chiếc giường đầy gai góc; không nằm xuống thì mệt mà nằm xuống thì đau.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Anh