Giàu nghèo

Người giàu khó ngủ – anh ta luôn sợ bị ăn trộm.