Giàu nghèo

Giàu không tiết kiệm, nghèo liền tay.
Nghèo không tiết kiệm, sớm ăn mày.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Anh