Giàu nghèo

Người hiền mà nhiều của thì kém mất chí hay, người ngu mà nhiều của thì thêm nhiều tội lỗi.

Xem Thêm Tác Giả Sơ Quảng