Giàu nghèo

Người giàu thì ngay cả kẻ ngu ngốc, ông ta cũng phải giả vờ tôn trọng.