Giàu nghèo

Khoái lạc của kẻ giàu được mua bằng nước mắt của người nghèo.

Xem Thêm Tác Giả Thomas Fulier