Giàu nghèo

Ta được giàu sang, chớ để người cười là phường béo ăn, ta phải nghèo hèn, chớ để người chê là đồ vô chí.

Xem Thêm Tác Giả Lục Sinh