Giàu nghèo

Một đồng xu khi đói còn quý hơn một chuỗi vàng khi giàu có.