Giàu nghèo

Luồn cúi để giàu sang, chằng bằng nghèo hèn mà khí khái.

Xem Thêm Tác Giả Khổng Tòng Tử