Giàu nghèo

Trời cho ta giàu sang sung sướng là chiều chuộng ta để cho ta dễ làm lành; trời bắt ta nghèo khổ lo buồn là mài giũa ta để cho ta kiên gan, bền chí.

Xem Thêm Tác Giả Trương Hoành Cừ