Giàu nghèo

Người ở cung điện không hiểu kẻ sống ở túp lều

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Pháp