Giàu nghèo

Người giàu ngã xuống, người ta bảo tai họa, người nghèo ngã xuống, người ta bảo gặp may.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Thổ Nhĩ Kỳ