Giàu nghèo

Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ IRan