Giàu nghèo

Khi người giàu cãi nhau thì những người nghèo có thể sống yên ổn.