Giàu có

Giàu không phải lúc nào cũng mua được hạnh phúc.

Xem Thêm Tác Giả Southey Robert