Giàu có

Có khá nhiều phương tiện để làm giàu nhưng có rất ít phương tiện để lương thiện.

Xem Thêm Tác Giả Francis Bacon