Giàu có

Sống giàu tốt hơn là chết giàu.

Xem Thêm Tác Giả Boswell