Giàu có

Giàu là cội nguồn của lo âu vô tận.

Xem Thêm Tác Giả BlackLock