Giàu có

Giàu có gồm có hai cánh tay; một là sự khôn khéo và một là tính tiết kiệm.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Italia