Giáo dục như ánh thái dương

Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo.

Xem Thêm Tác Giả Pestalogi