Giáo dục là một điều đáng kính trọng

Giáo dục là một điều đáng kính trọng, nhưng nên nhớ rằng đôi khi những điều được dạy là những cái không đáng biết.

Xem Thêm Tác Giả Oscar Wilde