Giản dị là điều khó nhất trên đời

Giản dị là điều khó nhất trên đời: đó là sự giới hạn tột cùng của sự từng trải và là nỗ lực cuối cùng của thiên tài.

Xem Thêm Tác Giả G. Xăng