Gia vị đói

Thức ăn muốn ngon thì cần phải có gia vị và không gia vị nào ngon bằng gia vị đói.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Ethiopia