Giá trị cuộc sống

Giá trị cuộc sống không phải ở những gì chúng ta làm, ai chúng ta biết, mà chính ở chỗ chúng ta là ai. Bạn thật đặc biệt – Đừng bao giờ quên điều đó.

Xem Thêm Tác Giả Luôn mỉm cười với cuộc sống

  • http://violet.vn/chanhct7 chánh

    ý nghĩa cuộc sống. hay lắm

  • lưu ly tím

    rất có ý nghĩa các bạn ạ!