Giá trị bằng chính bản thân mình

Mỗi con người giá trị bằng chính bản thân mình.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nga