Giá nghìn vàng

Ngựa giống như hươu, thì giá nghìn vàng; hươu thật thì không bao giờ có giá ấy.

Xem Thêm Tác Giả Hoài Nam Tử