Gia đình

Gia đình là nhà tù của thiếu nữ, là xưởng thợ của đàn bà.

Xem Thêm Tác Giả Bernard Shaw