Gia đình là nhà tù của thiếu nữ

Gia đình là nhà tù của thiếu nữ

Gia đình là nhà tù của thiếu nữ, là xưởng thợ của đàn bà.

Xem Thêm Tác Giả Bernard Shaw