Giá của tình bạn

Nếu bạn hỏi tình bạn giá bao nhiêu thì bạn không đủ tiền để mua đâu.

Xem Thêm Tác Giả Christopher Lehmann-Haupt