Ghen tuông

Tôi không nghĩ rằng trên đời này lại có nỗi đau khổ nào hèn hạ hơn sự ghen tuông.

Xem Thêm Tác Giả A.Phrăngxơ