Ghen tuông

Ghen tuông là tật xấu của một trí óc hẹp hòi.

Xem Thêm Tác Giả J. Bentam