Ghen tuông

Khi người ta làm chồng và ghen thì lòng ghen không hề tắt theo sự say mê vốn đã sinh ra nó.

Xem Thêm Tác Giả Madeleine de Scudery