Ghen tuông

Đôi khi có vợ hay ghen cũng là một cái thú vì ông chồng luôn luôn được nghe nhắc đến người mình yêu.

Xem Thêm Tác Giả La Rochefocauld