Ghen tuông

Chỉ có những người đàn bà tầm thường mới hay ghen, những người phụ nữ thật đẹp không bao giờ ghen.

Xem Thêm Tác Giả Ôtxcauynđơ