Ghen tuông

Cái khổ của đàn ông là vợ ghen, cái khổ của đàn bà là chồng vui tính.

Xem Thêm Tác Giả Jean Jacques Rouseau