Ghen tuông

Lòng ghen tuông biến con người thành thú dữ.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nga