Ghen tuông

Đừng ruồng bỏ người vợ của mình chỉ vì một lý do.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nam Phi