Gã nhân tình

Một chàng khổng lồ mà chẳng biết đến tình yêu thì cố lắm cũng không cao tới thắt lưng một gã nhân tình.

Xem Thêm Tác Giả G. Gamzatôp