Friendship doubles your joys

Friendship doubles your joys, and divides your sorrows.
Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh

  • Hoa Nguyen

    Tran trong nhung gi dang co, ko phai hoi tiec 1 dieu gi, ko phai noi “gia nhu”