Duy chỉ có ở nơi gia đình

Đóng góp bởi candylove

Duy chỉ có ở nơi gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại những tai ương của số mệnh.