Duy chỉ có ở nơi gia đình

Duy chỉ có ở nơi gia đình

Duy chỉ có ở nơi gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại những tai ương của số mệnh.

Xem Thêm Tác Giả Euripides