Duty

I know of only one duty, and that is to love.
Tôi chỉ biết một nghĩa vụ, và đó là yêu thương.

Xem Thêm Tác Giả Albert Camus