Đừng xấu hổ khi không biết

Đóng góp bởi hoahongthuy

Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.