Dùng thì đừng nghi

Dùng thì đừng nghi, nghi thì đừng dùng.

Xem Thêm Tác Giả Khổng Tử