Đừng sợ cuộc sống

Đừng sợ cuộc sống. Bạn hãy tin rằng đời là đáng sống, và bản thân niềm vui này sẽ giúp bạn biến điều đó thành hiện thực.

Xem Thêm Tác Giả U. Giêm - xơ